• Weerbaarheidstraining voor allochtone vrouwen

    Weerbaarheidstraining voor allochtone vrouwen

Weerbaarheidstraining voor allochtone vrouwen

Het Internationaal Vrouwencentrum in Den Helder verzorgt allerlei cursussen, samenkomsten en activiteiten voor vrouwen van alle nationaliteiten. Het IVC heeft Assist Texel gevraagd een cursus weerbaarheid te geven om deze vrouwen de kans te geven sterker te staan in hun dagelijks leven. Het IVC onderzoekt welke vrouwen hiervoor in aanmerking kunnen komen en dan kunnen ze deelnemen aan een zeswekelijkse training in een besloten groep van 6-8 deelnemers. Veiligheid, samen oefenen en onderzoeken van weerstanden komen aan bod.