• Partners van Assist Texel

    Partners van Assist Texel

Links

www.bikkels.nl

Bikkeltrainingen zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen en jongeren om te werken aan assertiviteit en sociale weerbaarheid. Assist is gecertificeerd voor Bikkels in de Dop (8-12) , Brugklas Bikkels (brugklas en 8e groepers( en Bikkels aan de Top (12-16 jaar)

www.bpsw.nl 

Dit is de site van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers. Assist Texel is aangesloten bij  NVMW. Het NVMW is van cruciaal belang voor de borging van de beroepsidentiteit en om duidelijk te maken waar het beroep voor gaat: de cliënt. Ook is er een beroepsregister, waardoor tucht- en klachtrecht geregeld is.

www.de-nfg.nl

Assist is aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlandse Federatie Gezondheidszorg waardoor uw consult regelmatig (gedeeltelijk) vergoed kan worden via de aanvullende polis. Vraag naar de voorwaarden


www.nji.nl

De site van het Nederlands Jeugd Instituut. Informatie over jeugd en opvoeding.


www.kinderopvangdepepermolen.nl

Kinderopvang "De Pepermolen" heeft een kinderdagverblijf en BSO in Oosterend. Vijf leidsters van de Pepermolen hebben aan onze training Knap Lastig deelgenomen. Allemaal hebben ze een certificaat ontvangen van het Nederlands Jeugd Instituut. Ook ondersteunt Assist Texel het team van de Pepermolen indien gewenst bij bv intervisie en teambesprekingen.

 www.deblauwezeeridders.nl

De Blauwe Zeeridders is een gespecialiseerde praktijk voor trauma-, rouw- en verliesbegeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen in Den Helder en Bakkum. Mijn collega Mieke van Twillert begeleidt individueel maar u of uw kind kunt ook deelnemen aan een groep.

www.cjgtexel.nl

 Het Centrum voor Jeugd en Gezin Texel is een samenwerkingsverband van allerlei organisaties die er zijn voor hulp aan ouders en hun kinderen. Assist werkt hier op Texel nauwe mee samen, om de hulp zo goed mogelijk af te stemmen of ouders te helpen de juiste hulp te vinden.

www.int-vrouwencentrum.nl

De site van het Internationaal Vrouwencentrum in Den Helder. Assist geeft hier een training Sta in je Kracht, en ontwikkelt samen met de directrice een nieuwe vervolgtraining: Spreek je Uit.

www.texelswelzijn.nl

Samen met Maaike van der Knaap van Texels Welzijn heeft  Assist bijgedragen aan het project waarin gezinnen ondersteund worden door vrijwilligers. Daarnaast biedt Texels Welzijn allerlei activiteiten, dorpswerkers, mantelzorgbegeleiding, en algemeen maatschappelijk werk